Szkolenia

Studium przypadku rozwoju produktu dla formy stałej zgodnie z wytyczną ICH Q8 oraz elementami wytycznych ICHQ9 i ICHQ10.
Czwartek 25 stycznia 2018

Cel:Poznanie na przykładzie optymalnego rozwoju nowego produktu realizowanego w Dziale Badań i Rozwoju firmy farmaceutycznej w oparciu o wytyczne ICH.Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?- dowiesz się jak w praktyce zastosować wytyczne ICH Q8, Q9 i Q10- poznasz zasady tworzenia założeń pr...

Postępowanie z substancjami wzorcowymi i odczynnikami w laboratorium Kontroli Jakości.
Wtorek 30 stycznia 2018

Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszamy na szkolenie typu master class (praktyk- praktykom), poświęcone stosowaniu wzorców i odczynników w Kontroli Jakości. Na szkoleniu w sposób praktyczny będziecie mieli Państwo możliwość dowiedzieć się, jak zarządzać w laboratorium wzorcami i odcz...

Walidacja i weryfikacja metod chromatograficznych (HPLC,GC,TLC) w praktyce.
Wtorek 6 lutego 2018

Cel: Usystematyzowanie wiedzy w zakresie walidacji i weryfikacji metod analitycznych stosowanych w laboratorium farmaceutycznym.Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu? - dowiesz się kiedy należy przeprowadzać walidację a kiedy tylko weryfikację metody- zapoznasz się z przeprowadzaniem walid...

GMP dla kadry średniego dozoru przedsiębiorstw farmaceutycznych.
Czwartek 8 lutego 2018

Wykładowca - Anna Słomkowska program wkrótce

Analizy fizykochemiczne w Kontroli Jakości: jak unikać błędów podczas wykonywania i dokumentowania.
Środa 14 lutego 2018

Szanowni Państwo,uprzejmie zapraszamy na szkolenie typu master class (praktyk- praktykom), poświęcone wykonywaniu i dokumentowaniu analiz fizykochemicznych w Kontroli Jakości. Na szkoleniu w sposób praktyczny będziecie mieli Państwo możliwość dowiedzieć się, jak powinna wyglądać dokume...

Jak przygotować się do zmian wynikających z rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z 05.04.17 w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozp. (WE) 178/2002 i 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG.
Piątek 16 lutego 2018

Dlaczego warto uczestniczyć  w szkoleniu?Szkolenie ma celu wskazanie kluczowych zagadnień opublikowanych w rozporządzeniu w wyniku których będzie wymagane przemodelowanie działań związanych z wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu i do używania wyrobów medycznych.   Podczas szkolenia:- ...

Certyfikowany Audytor GMP cz.I Audyt procesu wytwarzania produktu leczniczego: jak właściwie zaplanować, przeprowadzić i udokumentować.
Wtorek 20 lutego 2018

Szanowni Państwo,uprzejmie zapraszamy na szkolenie typu master class (praktyk- praktykom), poświęcone wykonywaniu audytów wewnętrznych procesu wytwarzania produktów leczniczych. Na szkoleniu w sposób praktyczny będziecie mieli Państwo możliwość dowiedzieć się jak właściwie zaplanowa...

Postępowanie wyjaśniające i system CAPA (zrozumienie wymagań systemu CAPA dla skutecznej realizacji działań, polityka firmy i procedury wymagane do spełnienia wymagań regulacyjnych).
Czwartek 22 lutego 2018

Dlaczego warto uczestniczyć  w szkoleniu?Zarządzanie odchyleniami  i  system CAPA  są ciągle  powtarzającymi się niezgodnościami stwierdzanymi podczas audytów/inspekcji; trend dotyczy  zarówno obszaru wytwarzania produktów leczniczych, jak i API. Jednocześnie działania korygujące ...

Okresowy przegląd Farmaceutycznego Systemu Jakości: cel, zakres i udokumentowanie.
Wtorek 27 lutego 2018

Szanowni Państwo,uprzejmie zapraszamy na szkolenie typu master class (praktyk- praktykom), poświęcone wykonywaniu okresowego przeglądu Farmaceutycznego Systemu Jakości. Na szkoleniu w sposób praktyczny będziecie mieli Państwo możliwość dowiedzieć się jak właściwie zaplanować, wykona...

Zanieczyszczenia krzyżowe w Kontroli Jakości.
Piątek 2 marca 2018

Wykładowca - Jolanta Małgorzata Kowalska program wkrótce

Transfer metod analitycznych w praktyce.
Wtorek 6 marca 2018

Cel: Usystematyzowanie wiedzy w zakresie transferu metod analitycznychDlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu? - usystematyzujesz swoją wiedzę na temat transferu metod wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji- poznasz dokumenty niezbędne do przeprowadzenia udanego transferu metod- poznasz tran...

Certyfikowany Audytor GMP cz.II Audyt wytwórcy kontraktowego.
Czwartek 8 marca 2018

Wykładowca - Anna Słomkowska program wkrótce

Możliwość ograniczenia zakresu badań materiałów wyjściowych: jak spełnić wymagania GMP.
Środa 14 marca 2018

Wykładowca - Jolanta Małgorzata Kowalska program wkrótce

Kwalifikacja oraz konserwacja i naprawy instalacji oraz urządzeń procesowych zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania.
Piątek 16 marca 2018

Cel szkolenia:Usystematyzowanie wiedzy w zakresie kwalifikacji konserwacji i napraw urządzeń procesowych.Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?- usystematyzujesz swoją wiedzę na temat walidacji i kwalifikacji- zapoznasz się z przeprowadzaniem walidacji od strony praktycznej - „krok po krok...

Dokumentacja rejestracyjna w formacie CTD - wymagania rejestracyjne.
Wtorek 20 marca 2018

Dlaczego warto uczestniczyć  w szkoleniu?- usystematyzujesz swoją wiedzę w zakresie dokumentacji rejestracyjnej- dowiesz się jakie informacje powinny być zamieszczone w module 3 „Jakość”Do kogo skierowane jest szkolenie?Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się tworzeniem doku...

Zarządzanie podłożami w laboratorium mikrobiologicznym zgodnie z wytycznymi GMP i FP.
Czwartek 22 marca 2018

Szkolenie typu master class  (praktyk –praktykom)  z zakresu Zarządzania Jakością pożywek w laboratorium mikrobiologicznym w produkcji niesterylnej. Na  szkoleniu w sposób szczegółowy zostanie omówiona aktualizacja wymagań w zakresie nadzorowania podłoży mikrobiologicznych zgodnie z ...

Obowiązki QP wytwórcy/importera w ujęciu zmienionego Aneksu 16 (wprowadzone zmiany w praktyce, odchylenia/ocena ryzyka).
Piątek 23 marca 2018

Dlaczego warto uczestniczyć  w szkoleniu?Nowy Aneks 16 uwzględnia gwałtowne zmiany zachodzące w ostatnich latach w krajobrazie farmaceutycznym. Ocenia się, że w znacznym stopniu dotyczy niemal każdej zmiany w prawodawstwie, która  miała miejsce w ciągu ostatnich czternastu lat. Wszystkie...

Łańcuch dostaw: wymagania, weryfikacja, ocena.
Wtorek 10 kwietnia 2018

Wykładowca - Jolanta Małgorzata Kowalska program wkrótce

Certyfikowany Audytor GMP cz.III. Audyt dystrybucji materiałów wyjściowych - (API i excipientów, GDP dla materiałów wyjściowych, integralność łańcucha dostaw).
Czwartek 12 kwietnia 2018

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?W świetle aktualnych wymagań prawnych wytwórca produktów leczniczych zobligowany jest nie tylko do przeprowadzania audytów wytwarzania substancji czynnej ale również jej dystrybucji. Znaczenie substancji pomocniczych dla jakości i bezpieczeństwa prod...

Dobra Praktyka Dokumentowania - standardy tworzenia, aktualizacji i archiwizacji dokumentacji.
Wtorek 17 kwietnia 2018

Wykladowca - Jolanta Małgorzata Kowalska program wkrótce
1
2
Logowanie
login:
hasło:
  Zaloguj
Jeśli nie masz jeszcze loginu i hasła zarejestruj się
Szkolenia
Newsletter
Chcesz być na bieżąco informowany
o naszych szkoleniach, zapisz się na nasz newslleter.
Wpisz swój adres e-mail.

 

  

 

 >